ПЕРЕЛІК

НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ,

В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК

З ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК:

Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (Класичний приватний університет)

З ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК:

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» (Херсонський державний університет)

Габітус (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій)

Інсайт: психологічні виміри суспільства (Херсонський державний університет)

Восточноукраинская организация "Центр педагогических исследований"
г. Харьков, Украина
© 2009 - 2024