НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК»

м. Харків, 11–12 лютого 2022 р.

Інформація про захід:

Організатором науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук» є громадська організація «Центр педагогічних досліджень» (м. Харків).

Збірнику тез наукових доповідей присвоюється відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.

Інформація про участь:

Учасникам необхідно до 8 лютого 2022 року (включно) заповнити заявку на участь і надіслати тези доповіді на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Робочі мови заходу: українська, російська та англійська.
Форма участі: заочна.

Основні тематичні напрямки конференції:

 • Традиційні та інноваційні методики викладання
 • Система освіти в Україні, проблеми і перспективи реформування
 • Теорія і методика дошкільної освіти
 • Теорія і методика професійної освіти
 • Перспективи та розвиток ступеневої освіти в Україні та закордоном
 • Загальна психологія, історія психології та психологія особистості
 • Психологія розвитку в умовах сучасного суспільства
 • Соціальна психологія
 • Психологія праці
 • Медична психологія
 • Політична і юридична психологія
 • Педагогічна психологія

Вимоги до оформлення тез:

 • Обсяг тез до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація - книжкова;
 • Поля: верхнє, нижнє і праве - 15 мм, ліве - 20 мм;
 • Шрифт Times New Roman, розмір - 14, міжрядковий інтервал - 1,5;
 • Перший рядок (шрифт напівжирний, всі прописні, вирівняні по центру) - назва тез; другий рядок (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по центру) - прізвище та ініціали автора; третій (шрифт курсив, вирівняний по центру)- вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які її мають), посада; четвертий (шрифт напівжирний, вирівняний по центру) - навчальний заклад або місце роботи, місто, країна.

Наприклад:

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

Ліщенко Н.В.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

м. Глухів, Сумська область, Україна

 

 • Далі йде текст тез, вирівняний по ширині, сторінки не нумеруються;
 • Література оформлюється в кінці тексту під назвою "Література". У тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком, а через кому - номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61].

Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції (наприклад, Петров_тези.doc).

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування матеріалу, який виконаний або оформлений з порушенням згаданих вище вимог.

 

Організаційний внесок:

1. Організаційний внесок з учасника конференції складає 180 грн. і використовується на покриття витрат, пов'язаних з опублікуванням збірки тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам.

2. Реквізити будуть надані авторам після вдалого проходження рецензування тез.

Контакти:

T: 095 58 00 854 ; @: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ; W: www.pcenter.kharkiv.ua

 

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ У ФОРМАТІ MS WORD

ü Традиционные и инновационные методики преподавания

ü Система образования в Украине, проблемы и перспективы реформирования

ü Теория и методика дошкольного образования

ü Теория и методика профессионального образования

ü Перспективы и развитие многоуровневого образования в Украине и заграницей

ü Общая психология, история психологии и психология личности

ü Психология развития в условиях современного общества

ü Социальная психология

ü Психология труда

ü Медицинская психология

ü Политическая и юридическая психология

ü Педагогическая психология

Восточноукраинская организация "Центр педагогических исследований"
г. Харьков, Украина
© 2009 - 2024