НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРАКТИЦІ ДОСЯГНЕНЬ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ»

м. Харків, 8-9 травня 2020 р.

Інформація про захід:

Організатором науково-практичної конференції «Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології» є громадська організація «Центр педагогічних досліджень» (м. Харків).

Збірнику тез наукових доповідей присвоюється відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.

Інформація про участь:

Учасникам необхідно до до 5 травня 2020 року (включно) заповнити заявку на участь і надіслати тези доповіді в електронному вигляді разом з відсканованої копією квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Робочі мови заходу: українська, російська та англійська.
Форма участі: заочна.

Основні тематичні напрямки конференції:

 • Традиційні та інноваційні методики викладання
 • Система освіти в Україні, проблеми і перспективи реформування
 • Теорія і методика дошкільної освіти
 • Теорія і методика професійної освіти
 • Перспективи та розвиток ступеневої освіти в Україні та закордоном
 • Загальна психологія, історія психології та психологія особистості
 • Психологія розвитку в умовах сучасного суспільства
 • Соціальна психологія
 • Психологія праці
 • Медична психологія
 • Політична і юридична психологія
 • Педагогічна психологія

Вимоги до оформлення тез:

 • Обсяг тез до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація - книжкова;
 • Поля: верхнє, нижнє і праве - 15 мм, ліве - 20 мм;
 • Шрифт Times New Roman, розмір - 14, міжрядковий інтервал - 1,5;
 • Перший рядок (шрифт напівжирний, всі прописні, вирівняні по центру) - назва тез; другий рядок (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по центру) - прізвище та ініціали автора; третій (шрифт курсив, вирівняний по центру)- вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які її мають), посада; четвертий (шрифт напівжирний, вирівняний по центру) - навчальний заклад або місце роботи, місто, країна.

Наприклад:

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

Ліщенко Н.В.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

м. Глухів, Сумська область, Україна

 

 • Далі йде текст тез, вирівняний по ширині, сторінки не нумеруються;
 • Література оформлюється в кінці тексту під назвою "Література". У тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком, а через кому - номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61].

Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції (наприклад, Петров_тези.doc).

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування матеріалу, який виконаний або оформлений з порушенням згаданих вище вимог.

 

Організаційний внесок:

1. Організаційний внесок з учасника конференції складає 160 грн. і використовується на покриття витрат, пов'язаних з опублікуванням збірки тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам.

2. Організаційний внесок учасника конференції сплачується на рахунок відповідального за логістику Організації:

• Для переказу з картки на карту:

Пополнение карты 4149439017407242, Віхляєва Олена Геннадіївна

• Для платіжу за реквізитами:

Отримувач ПриватБанк

МФО банку 305299

Код ЄДРПОУ банку 14360570

IBAN UA643052990000026206876980979

Рахунок одержувача 29244825509100

Призначення платежу Поповнення поточного рахунку 4149439017407242, Віхляєва Олена Геннадіївна, 2429308381

Квитанція про сплату надається разом із тезами доповіді організаційному комітету конференції електронною поштою.

3. Учасників з інших країн за реквізитами просимо звертатися до Оргкомітету конференції.

Контакти:

T: 068 70 43 997 ; @: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ; W: www.pcenter.kharkiv.ua

 

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ У ФОРМАТІ MS WORD

ü Традиционные и инновационные методики преподавания

ü Система образования в Украине, проблемы и перспективы реформирования

ü Теория и методика дошкольного образования

ü Теория и методика профессионального образования

ü Перспективы и развитие многоуровневого образования в Украине и заграницей

ü Общая психология, история психологии и психология личности

ü Психология развития в условиях современного общества

ü Социальная психология

ü Психология труда

ü Медицинская психология

ü Политическая и юридическая психология

ü Педагогическая психология

Східноукраїнська організація "Центр педагогічних досліджень"
м. Харків, Україна
© 2009 - 2019